Мэдээ мэдээлэл

Барилгын төслийн удирдлага, чанарын хяналт туршлага

2015 оны 09 сарын 12, 15:03
Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо /МБИХ/-ны 2015 оны уулзалт “Барилгын талбайн удирдлага, зохион байгуулалт, чанарын хяналт-Олон улсын туршлага” сэдвээр Монгол-Японы төвд болсон билээ. Япон, Солонгос, Тайвань, Флиппин зэрэг орны Барилгын инженерийн холбооны тэргүүн, зочид төлөөлөгч оролцсон уг уулзалтын үеэр Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Ц.Эрдэнэбат “Барилгын төслийн удирдлага, чанарын хяналт тушлага” сэдвээр тавьсан илтгэлийг хүргэж байна.