Мэдээ мэдээлэл

"Сервис Центр" төслийн танилцуулга

2016 оны 12 сарын 20, 11:02
“Сервис Центр” нь “Гэр хороолол, алслагдсан хорооллуудад хэсэгчилсэн инженерийн шийдэл бүхий байгууламжуудыг төлөвлөн, иргэддээ инженерийн болон нийгмийн үйлчилгээг хүргэх, иргэдийн амьдрах орчин, нөхцлийг сайжруулах” үндсэн үүрэгтэй нийгмийн төсөл юм.