Мэдээ мэдээлэл

“СЕРВИС ЦЕНТР”-ИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ШИЙДЭХ БОЛОМЖУУД

2017 оны 02 сарын 22, 13:34
“Сервис Центр”-ийг төлөвлөж буй нутаг дэвсгэрийн байрлал, газрын гадаргын онцлог, инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн байдал зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамааруулан хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн эх үүсвэр нь “БИЕ ДААСАН”, “ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОГДСОН”, “ХОЛИМОГ” гэсэн үндсэн 3 төрлийн төлөвлөлтөөр 200- гаас дээш айлын хэрэгцээг хангах хүчин чадалтайгаар шийдэх боломжтой.
1487741756
1487741803
1487741844
1487741865
1487741886
1487741910
1487741929
1487741947
1487741966
1487741983
1487742003
1487742042