Мэдээ мэдээлэл

Б.Жүгдэрийг ҮББК-ийн ТУЗ-ийн даргаар сонгов

2017 оны 08 сарын 24, 17:20
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл өнөөдөр хуралдаж, бүтцийн зарим өөрчлөлт хийлээ.

ТУЗ-ийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар ҮББК-ийн Ерөнхийлөгч Б.Жүгдэрийг ТУЗ-ийн даргаар сонголоо. Мөн ҮББК-ийн зөвлөх Ц.Эрдэнэбат ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахаар болов.

1503562855
Хамтдаа хөгжье.