Мэдээ мэдээлэл

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2017 оны 09 сарын 12, 17:28
002(2)Барилгын салбарын мэргэжлийн байгууллагууд болох Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци /МБҮА/ болон Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбоо /МБГБХ/-нууд нь хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхээр харилцан тохиролцож, “Санамж бичиг” байгуулав.

Энэхүү “Санамж бичиг” нь Монголын барилгын салбарын төрийн бус байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг сайжруулах, төрийн бодлого, хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд талуудын гишүүн байгууллагуудын оролцоог хангах, гишүүн байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааны таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд хамтран ажиллахад орших юм.

Талууд дараах үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд хамтран ажиллахаар энэхүү санамж бичгийг байгуулжээ. Үүнд:
1. Монголын барилгын салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг сайжруулах ажлын хүрээнд;
2. Төрийн бодлого, төлөвлөлт, улс орны стратегийн ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд;
3. Төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд талуудын гишүүн байгууллагуудын оролцоог харилцан эрх тэгш байдлаар хангах ажлын хүрээнд;
4. Гишүүн байгууллагуудын бизнесийн таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах, чадавхижуулах ажлын хүрээнд;

Санамж бичгийг үзэглэсэн байгууллагуудын тухайд:

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбоо /МБГБХ/ нь барилгын Гүйцэтгэгч байгууллагуудын хүчирхэг нэгдмэл орчинг бий болгож, гишүүн компаниудаа чадавхижуулан, мэдээллээр хангаж, өөрийн орны болон олон улсын хөдөлмөрийн зах зээл дээр барилга угсралт, үйлдвэрлэлийн ажлыг гүйцэтгэх давуу боломжийг бүрдүүлэх зорилготой, 2016 онд байгуулагдсан гишүүддээ үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.

Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци /МБҮА/ нь барилгын салбарт зөв засаглалыг бий болгоход төр ба хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, уялдааг сайжруулж, хууль эрх зүйн орчинд шинэчлэл хийхэд нөлөөлж, гишүүдийн чадавхийг сайжруулж, барилгын зах зээлийн тогтвортой өсөлтийн төлөө чармайн ажиллах эрхэм зорилготой, 2009 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байна.