Нээлттэй ажлын байр

collage(1)

ХАБЭА-Н МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх ба бүрэн хэрэгжүүлэх

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Инженерийн чиглэлийн бакалавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй
     • ХАБЭА-н мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай
     • Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил барилга угсралтын төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай
     • Удирдах албан тушаалд 2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
     • Сурган заах арга барилтай, удирдан чиглүүлэх чадвартай
     • OHSAS 18001 нэвтрүүлж байсан туршлагатай эсвэл мэдлэгтэй
     • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
    
 Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх ба бүрэн хэрэгжүүлэхэд ХАБЭА менежерийн удирдлаган дор ажиллах

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Барилгын инженер мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
     • Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
     • Хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр барилгын салбарт 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
     • Барилгын стандарт, норм дүрэм, холбогдох хууль журмын талаар мэдлэгтэй, зарчимч, бусдад шаардлага тавих чадвартай
     • Барилгын аюулгүй ажиллагааны ажлын богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, түүнийгээ зохион байгуулах чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Ерөнхий инженерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Барилга угсралтын төсөл дээр мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай.
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK -н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Ерөнхий инженерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Цахнлгааны хангамжийн инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр мэргэжлээрээ ажиллаж байсан 3-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK –н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТӨСЛИЙН
 ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Чанар хяналтын багийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Материалын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр мэргэжлээрээ ажиллаж байсан 3-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • ISO 9001 стандартын талаар зохих мэдлэгтэй,
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK –н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТЕХНИКЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөл дээр Чанар хяналтын багийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Холбогдох мэргэжлээр МЭСҮТ болон их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр техникчээр ажиллаж байсан 1-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • Чанарын хяналтын талаар тодорхой мэдлэгтэй
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 ЖОЛООЧ
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөд дээр Төслийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • В,С ангиллын жолооны үнэмлэхтэй
     • 5-аас дээш жил жолоо барьж байсан туршлагатай
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТӨСЛИЙН
 ТОГООЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөд дээр Төслийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Нийтийн хоолны тогооч мэргэжилтэй
     • 5-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Инженерингийн багийн менежерийн шууд удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Геодезийн инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
     • 5-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
     • 3-аас дээш барилгын төслийн хэмжилтэн дээр ажиллаж байсан
     • AUTOCAD болон мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагБАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

     Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүрэгт ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 Барилгын инженер болон барилгын менежментийн чиглэлээр гадаадын их, дээд сургууль төгссөн
 Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй
 Autocad болон мэргэжлийн бусад программууд дээр ажиллах чадвартай
 Navisworks, REVIT программын анхан шатны мэдлэгтэй
 Тоон шинжилгээ хийх чадвартай, арга зүйн боловсруулалт хийх программ эзэмшсэн байх
 Ажлын ачаалал даах, ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх чадвартай
 Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай
 Бүтээлч сэтгэлгээтэй
 Төсөл бичих болон төсөв зохиох тодорхой мэдлэгтэй
 25-аас дээш насны, эрэгтэй байх
 


АРХИТЕКТОР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 Барилгын архитектор мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн
 Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
 3D Max, Photoshop, Coral Draw болон хэрэглээний бусад программуудыг эзэмшсэн
 Бие дааж барилгын зураг төсөл зураг гаргах,барилгын болон техникийн шийдэл гаргах чадвартай
 Navisworks, REVIT программын анхан шатны мэдлэгтэй
 Төсөл бичих болон төсөв зохиох тодорхой мэдлэгтэй
 Өөрийгөө бүрэн дайчилдаг, идэвхтэй
 Ажлын ачаалал даах, ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх чадвартай
 Бүтээлч сэтгэлгээтэй
 Удирдан зохион байгуулж, багаар ажиллах харилцааны соёлтой
 Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 

АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕР

Тавигдах шаардлага:
-Авто замын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн байх.
-Autocat дээр ажиллах геодезийн хэмжилт хийж байсан туршлагай байх.
-Ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх.
-Харилцааны соёлтой байх.