Нээлттэй ажлын байр

collage(1)

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтын урилга

Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпораци нь улс орны хөгжлийг тодорхойлох барилга, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэгч, манлайлан оролцогч Монголын барилгын салбарын ууган нэгдэл бөгөөд 2018 онд хэрэгжих бүтээн байгуулалтын ажлуудад оролцох сонирхолтой мэргэжлийн зураг төслийн байгууллага, БУА-ын гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч компаниудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.
29341413_1531784883617220_257982245_n


ХАБЭА-Н МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх ба бүрэн хэрэгжүүлэх

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Инженерийн чиглэлийн бакалавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй
     • ХАБЭА-н мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай
     • Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил барилга угсралтын төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай
     • Удирдах албан тушаалд 2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
     • Сурган заах арга барилтай, удирдан чиглүүлэх чадвартай
     • OHSAS 18001 нэвтрүүлж байсан туршлагатай эсвэл мэдлэгтэй
     • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
    
 Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх ба бүрэн хэрэгжүүлэхэд ХАБЭА менежерийн удирдлаган дор ажиллах

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Барилгын инженер мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
     • Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
     • Хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр барилгын салбарт 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
     • Барилгын стандарт, норм дүрэм, холбогдох хууль журмын талаар мэдлэгтэй, зарчимч, бусдад шаардлага тавих чадвартай
     • Барилгын аюулгүй ажиллагааны ажлын богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, түүнийгээ зохион байгуулах чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Ерөнхий инженерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Барилга угсралтын төсөл дээр мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай.
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK -н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Ерөнхий инженерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Цахнлгааны хангамжийн инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр мэргэжлээрээ ажиллаж байсан 3-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK –н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТӨСЛИЙН
 ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Чанар хяналтын багийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:
     • Материалын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр мэргэжлээрээ ажиллаж байсан 3-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • ISO 9001 стандартын талаар зохих мэдлэгтэй,
     • Microsoft Office-ийн орчны хэрэглээний программууд болон AUTODESK –н орчны мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТЕХНИКЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөл дээр Чанар хяналтын багийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Холбогдох мэргэжлээр МЭСҮТ болон их дээд сургууль төгссөн.
     • Төсөл дээр техникчээр ажиллаж байсан 1-аас дээш жилийн туршлагатай.
     • Чанарын хяналтын талаар тодорхой мэдлэгтэй
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагТӨСЛИЙН
 ЖОЛООЧ
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөд дээр Төслийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • В,С ангиллын жолооны үнэмлэхтэй
     • 5-аас дээш жил жолоо барьж байсан туршлагатай
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдаг


ТӨСЛИЙН
 ТОГООЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төсөд дээр Төслийн менежерийн удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Нийтийн хоолны тогооч мэргэжилтэй
     • 5-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
     • Элдэв муу зуршилгүй, удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэдэг
     • Багаар ажиллах, суралцах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Компанийн гүйцэтгэж буй төслүүд дээр Инженерингийн багийн менежерийн шууд удирдлаган дор төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох

Үндсэн тавигдах шаардлага:

     • Геодезийн инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
     • 5-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
     • 3-аас дээш барилгын төслийн хэмжилтэн дээр ажиллаж байсан
     • AUTOCAD болон мэргэжлийн программууд дээр ажиллах чадвартай
     • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай
     • Хяналтыг хэрэгжүүлж, чанар стандартын болон ажлын шаардлага тавих чадвартай
     • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
     • Багаар ажиллах чадвартай
     • Зарчимч, цаг баримталдагБАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

     Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүрэгт ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 Барилгын инженер болон барилгын менежментийн чиглэлээр гадаадын их, дээд сургууль төгссөн
 Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй
 Autocad болон мэргэжлийн бусад программууд дээр ажиллах чадвартай
 Navisworks, REVIT программын анхан шатны мэдлэгтэй
 Тоон шинжилгээ хийх чадвартай, арга зүйн боловсруулалт хийх программ эзэмшсэн байх
 Ажлын ачаалал даах, ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх чадвартай
 Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай
 Бүтээлч сэтгэлгээтэй
 Төсөл бичих болон төсөв зохиох тодорхой мэдлэгтэй
 25-аас дээш насны, эрэгтэй байх
 


АРХИТЕКТОР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
     Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 Барилгын архитектор мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн
 Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
 3D Max, Photoshop, Coral Draw болон хэрэглээний бусад программуудыг эзэмшсэн
 Бие дааж барилгын зураг төсөл зураг гаргах,барилгын болон техникийн шийдэл гаргах чадвартай
 Navisworks, REVIT программын анхан шатны мэдлэгтэй
 Төсөл бичих болон төсөв зохиох тодорхой мэдлэгтэй
 Өөрийгөө бүрэн дайчилдаг, идэвхтэй
 Ажлын ачаалал даах, ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх чадвартай
 Бүтээлч сэтгэлгээтэй
 Удирдан зохион байгуулж, багаар ажиллах харилцааны соёлтой
 Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 

АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕР

Тавигдах шаардлага:
-Авто замын инженер мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн байх.
-Autocat дээр ажиллах геодезийн хэмжилт хийж байсан туршлагай байх.
-Ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх.
-Харилцааны соёлтой байх.