Сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Гүйцэтгэх ажил: Зам талбай, лотки, судаг, суваг хоолой, худаг, хашааны ажил, жижүүрийн байр

Төрийн Орон Сууцны Корпорацийн захиалгаар Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн гүйцэтгэж буй "Буянт-Ухаа 1" орон сууцны хорооллын төсөлд зам талбай, лотки, судаг, суваг хоолой, худаг, хашааны ажил, жижүүрийн байрны ажил гүйцэтгэх ажилд туслан гүйцэтгэгч шалгаруулж, хамтарч ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтын хугацаа:      2014.03.01 - 2014.03.10

 Компаниудад тавигдах шаардлага:
• Угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй /компаний гэрчилгээний хуулбар/
• Өмнө нь хийж гүйцэтгэж байсан ажлуудын жагсаалт, танилцуулга /гэрэл зургаар баталгаажуулсан байх/
• Ажилтнуудын танилцуулга 
• Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх үнийн санал

Дээрхи материалуудыг бүрдүүлэн Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн Хүний нөөцийн албанд хандана уу.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам-91, "Санроуд" барилга 902 тоот.

Утас: 7000-1020