Угсралтын бригад /арматур, хэв хашмал/

Компаниудад тавигдах шаардлага:
• Угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй /компаний гэрчилгээний хуулбар/
• Өмнө нь хийж гүйцэтгэж байсан ажлуудын жагсаалт, танилцуулга /гэрэл зургаар баталгаажуулсан байх/
• Ажилтнуудын танилцуулга /иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах/
• Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх үнийн санал

Бригадуудад тавигдах шаардлага:

• Угсралт /арматур, хэв хашмал/-ын ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх/
• Өмнө нь хийж гүйцэтгэж байсан ажлуудын жагсаалт, танилцуулга /гэрэл зургаар баталгаажуулсан байх/
• Ажилтнуудын танилцуулга /иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах/
• Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх үнийн санал

Дээрхи материалуудыг бүрдүүлэн Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн Хүний нөөцийн албанд ирж бүртгүүлэнэ.