"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2016.06.26/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж ашиглалтад оруулсан "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжийн 30 барилгын ерөнхий байдлыг хүргэж байна. Одоогоор гадна зам, талбайн дохижилт дуусах шатандаа орж, оршин суугчид ая тухтай амьдрах орчноо...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2016.04.02/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил дуусч, оршин суугчид ая тухтай амьдрах орчноор хангагдаад байгаа билээ.   Одоогоор хороолл...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.12.08/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 96.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдгээр 30 барилгаас 21 барилгын ажил 100 хувь дуусч, улсын ком...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.11.17/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 89.6 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдгээр 30 барилгын гадна заслал 100 хувь дууссан бол дотор засл...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.11.09/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын 48 барилгын үндсэн бүтээцийн угсралтын ажил бүрэн дууссан бөгөөд эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдгээ...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.10.15/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 67.6 хувьтай үргэлжилж байна. Одоогоор "Буянт-Ухаа 2" хорооллын гадна тохижилтын ажил үргэлжилж байна. Мөн хорооллын 48 ...

240 ортой хүүхдийн цэцэрлэг /2015.10.13/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 67.1 хувьтай үргэлжилж байгаа билээ. “Буянт-Ухаа 2” хорооллын 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралт...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.09.28/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 67.1 хувьтай үргэлжилж байна. Одоогоор "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын үндсэн бүтээцийн ажил бүрэн дууссан бөгөөд э...

240 ортой хүүхдийн цэцэрлэг /2015.09.25/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 64.2 хувьтай үргэлжилж байгаа билээ. “Буянт-Ухаа 2” хорооллын 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралт...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.08.18/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 62.3 хувьтай үргэлжилж байна. Одоогоор "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгаас 43 барилгын үндсэн бүтээцийн ажил дууссан б...