ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /зааварчилгаа/

2018 оны 06 сарын 13, 17:12
 Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн эмхэтгэн гаргасан "Барилгын ажлын технологийн зааварчилгаа" цуврал номноос газар шорооны ажлын зааварчилгааг хүргэж байна.
1528881307
1528881344
1528881361
1528881373
1528881384
1528881395