Цуврал №2. ӨНГӨЛӨГЧ МАШИН (ТОЧИЛЬ)

2015 оны 02 сарын 27, 14:15
 Барилгын чанар, аюулгүй ажиллагааны бодлогын газраас барилгын осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй аюулаас хэрхэн өөрийгөө хамгаалах талаар хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн заавар, зөвлөмжийг боловсруулж цувралаар хүргүүлж байна. Иймд салбарын аж ахуйн нэгжүүд судалж ажилдаа тусгаж ажиллах шаардлагатай. 

1425017958

1425017980