Амжилттай ба амжилтгүй хүмүүс

2015 оны 12 сарын 24, 13:10
 Хүн төрөлхтөнийг АМЖИЛТТАЙ ба АМЖИЛТГҮЙ хүмүүс гэж хоёр хувааж болно. Амжилттай хүмүүс бусдад буруу санадаггүй, ажилдаа сэтгэл хөөрлөөр ханддаггүй бол амжилтгүй хүмүүс сэтгэлээр унах нь их бөгөөд үр бүтээлгүй зүйлд их цаг зарцуулдаг байна.
1450933892