БАЙР ХАЙХЫН ӨМНӨ АНХААРВАЛ ЗОХИХ ЗҮЙЛС

2016 оны 01 сарын 11, 14:44
 Та байр сонирхож байна уу. Тэгвэл эхний ээлжинд анхаарах зүйлсийг инфографик хэлбэрээр хүргэж байна. Байраа сонгохын өмнө судлах зүйлс байдаг бөгөөд үнийн тухайд гэвэл та сонгосон бүсийнхээ байрнуудын үнийн дунджийг тодорхойлох хэрэгтэй. Хувь хүн болон үл хөдлөх хөрөнгийн зуучаар авч байгаа байруудын хоорондын үнэ ихэнх тохиолдолд ялгаатай байдаг. Байрны ашиглалтад орсон он, чанараас гадна улирлаас хамаарч үнийн зөрүү үүсдэг байна.
1452494819