Орон сууц авахад анхаарах 3 гол зүйл

2016 оны 01 сарын 13, 17:53
Шинээр орон сууц авах гэж байгаа бол анхаарах учиртай 3 гол зүйл байдаг. Өөрөөр хэлбэл, сайтар төлөвлөж, боломжоо бодитоор тодорхойлж, эцэст нь байраа сонгох явдал юм. 
anhaar3