ҮББК-ийн тухай

2016 оны 01 сарын 27, 11:03
ҮББК-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хүчин чадал, гүйцэтгэсэн төслүүдийг инфограпик хэлбэрээр үзүүлж байна. 

296