Орон сууцны хэрэгцээ

2016 оны 02 сарын 01, 09:46
Манай улсад хэчнээн айл орон сууцанд амьдардаг болон хэчнээн айл гэр хороололд амьдардаг тухай мэдээлэл байдаг. Тэгвэл хэчнээн тооны орон сууцны хэрэгцээг байгааг тодорхойлсон байна.
2913