“166 Perry Street ” /Нью-Йорк, АНУ/- 2007

2016 оны 05 сарын 12, 14:53
1_
Нью-Йорк хотын анхны “бүрэн эрхт” орон сууц. Олон давхар орон сууцны барилгын хуучирсан хэв загвар гэж зарим архитектор дүгнэх болсон тагтнаас татгалзсан зоримог шийдэлтэй. “Асимптот”-ийн хоёр гэгддэг Лиз-Анн Кутюр, Хани Рашид нарын гүйцэтгэсэн энэхүү төсөл нь “зураач-архитекторууд” гэсэн статусыг нь үгүйсгэн, тэдний сэтгэлгээний цар хүрээ ямархуу өргөн болохыг батлан харуулж чадсан. Уг төсөл орчин үеийн модерн загварыг уламжлалт энгийн хэв загвартай хослуулан гаргаж чадсан.