Эрчим хүчний хэмнэлттэй пассив барилга

2017 оны 04 сарын 05, 11:44
 Пассив барилга гэдэг нь тав тухтай амьдралын нөхцлийг эрчим хүчний маш бага хэрэглээгээр бүрдүүлсэн сууц юм. Дулаан цонх, барилгын дулаалга, дулааныг эргүүлэн ашиглах нь пассив барилгын гол элемент. Пассив барилга гадна талаасаа бусад жирийн барилгатай адилхан харагдах бөгөөд “Пассив барилга” гэсэн нэр томъёолол нь зөвхөн стандартыг тодорхойлж байгаагаас бус барилга барих тусгай нэгэн арга биш болохыг анхаарах хэрэгтэй.
dgg1