1:10 000 масштабтай газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг

2017 оны 04 сарын 20, 10:41
1492653736
Улаанбаатар хот болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн 1:10 000 масштабтай газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг хийх ажлыг Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Одон орон геофизикийн хүрээлэн 2012 оноос эхлэн гүйцэтгэж 2014 онд дуусгасан.

Хамрах хүрээний хувьд Улаанбаатар хотын төв, гэр хорооллууд- 57’435 га, Налайх дүүрэг– 8212 га, Багануур дүүрэг- 6469 га, Багахангай дүүрэг – 3833 га, Эмээлт -3079 га талбайг хамарсан бичил мужлалын зургийг танилцуулж байна.