Орцны чулуун шат суурилуулах заавар

2014 оны 06 сарын 30, 12:34
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпораци нь Монгол Улсын Барилгын тухай хууль, норм дүрэм, стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг нийт ажилтан, ажилчдадаа мөрдүүлэх, барилга угсралтын ажилд чанарын нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх зорилгоор "Видео хичээл"-ийг бэлтгэн барилгын ажил тус бүрийн зааварчилгааг цувралаар хүргэж байна.

Видео хичээл нь 2700-гаад ажилтантай Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн шилдэг инженерүүдийн ажлын туршлага, хөдөлмөр зүтгэлээр бүтсэн хамтын бүтээл бөгөөд цаашид засварлан шинэчлэн сайжруулах боломжтой юм. Иймд видео хичээлтэй холбоотой санал, хүсэлтээ хичээл тус бүрийн доор сэтгэгдлээр болон info@ndc.mn хаягаар уламжилна уу. 

Хамтдаа хөгжье.