Сортамент ашиглахгүйгээр “1м АРМАТУР” болон “Трубан”-ы жинг бодох арга

2014 оны 09 сарын 19, 09:03
 
DSC_86931. Арматур: D х D х 0,00617

Тайлбар: D – арматурын диаметр
0,00617 - тогтмол коэфциент
Жишээ нь 1метр ф18АIII-ийн жинг бодвол:
18 х18х 0,00617 = 2,0


2. Труба: (D - Dханын зуз) х D ханын зуз х0,002466

Тайлбар: D –трубаны диаметр
Dханын зуз – трубаны ханын зузаан
0,002466 - тогтмол коэфциент
Жишээ нь 1метр ф100, ханын 6мм -ийн жинг бодвол:
(100 -6) х 6 х 0,002466 = 1,39кг

Эх сурвалж: МУ-ын зөвлөх инженер Д.Мөнх-Эрдэнэ
comments powered by Disqus