"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.12.09/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 96.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  Эдгээр 30 барилгаас 21 барилгын ажил 100 хувь дуусч, улсын...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.11.17/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 89.6 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдгээр 30 барилгын гадна заслал 100 хувь дууссан бол дотор заслал 75...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.11.02/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2” хорооллын 48 барилгын үндсэн бүтээцийн угсралтын ажил бүрэн дууссан бөгөөд эхний ээлжинд ашиглалтад орох 30 барилгын барилга угсралтын ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдгээ...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2015.10.17/

6 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын 48 барилгын барилга угсралтын ажлын нийт явц 67.6 хувьтай үргэлжилж байна. Одоогоор "Буянт-Ухаа 2" хорооллын гадна тохижилтын ажил үргэлжилж байна. Мөн хорооллын 48 ...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.12.13/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд зургаан сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 44.7 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шат...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.12.06/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд зургаан сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 44.5 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шат...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.11.29/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд таван сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 44.4 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шатны...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.11.16/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд таван сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 44.2 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шатны...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.11.08/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд таван сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 42.2 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шатны...

"БУЯНТ-УХАА 2" ХОРООЛЛЫН АЖЛЫН ЯВЦ /2014.10.25/

7 жилийн өмнө
Үндэсний Бүтээн Байгуулалтын Корпорацийн барьж байгаа "Буянт-Ухаа 2" хорооллын барилга угсралтын ажил эхлээд таван сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд ажлын явц 40.3 хувьтай үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд корпорацийн зүгээс барилга тус бүрийн үе шатн...